| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Matemaatika kodused tööd

Page history last edited by Tiiu 13 years, 3 months ago

Kodune ülesanne 2. detsembriks

Kontrolltöö nr 4 vigade parandus

 

Siim kulutas ajakirja ostmiseks neli 2-kroonist ja kaks 1-kroonist. Kui palju maksis ta ajakirja eest? Mitu niisugust ajakirja saab osta 50 krooni eest?

a)      Ristküliku laius on 6 cm, kõrgus on kaks korda väiksem. Joonesta see ristkülik.

b)     Margus joonestas ruudu, mille külje pikkus oli 24 cm. Joonesta ruut, mille külje pikkus on 4 korda väiksem kui Marguse joonestatud ruudul.

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.