| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Elliki lugemispäevik

Page history last edited by Tiiu 15 years, 1 month ago

 

                                                                                 Breemeni      linna       moosekandid  

 

Oli kord eesel,  kelle jõud hakkas otsa lõppema. Peremees     ei    tahnud     tetda  enam hea    meelega sööta.   

 

Eesel sai    sellest aru ja     jooksis minema, lootes   Breemeniks   moosekandiks  saada.    Teel   kohtes ta koera  ,kassi

ja kukke .Koer  ei  jaksan enam  käija. Kass olid vanadusest hambad nürid  .Ta ei viitsinud enam hiiri  taga  aiada.kukest aga oli perenaine lubanud külalistele  suppi keeta .Eesel kutsus kõik kaasa Breemenisse,  et seal koos moosekantideks hakata.    

 

 

Onu Volgi aapids

 

 

 Autor: P   Volkonsk                               

 

Kunstnik. Piret Raud                 

 Ema andis suule elu,

 elu '   andis sulle ema,

ema isa ongi elu,

elu ise ongi ema.famli peale jäävad kõik

jäävad head ja pahad.

sinu teha on vaid see,

kas sa jääda tahad.

 

 

Filmi peale jäävad kõik 

iäävad head ja pahad. 

Sinu teha onvaid see, 

kas sa jääda tahad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.